Kandidáti na poslancov, do VÚC Žilina za KDHBytča

Ing. Peter WEBER 13 Ing. Peter WEBER, Bytča
predsnosta Krajského školského úradu v Žiline
e-mail: weber.peter@ksuza.sk
29 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská

Čadca

Ing. Pavol FAKTOR 9 Ing. Pavol FAKTOR, Stará Bystrica
manažér
42 rokov, ženatý, 3 deti, národnosť slovenská
e-mail: faktor@sse.sk

Ing. Milan GURA 14 Ing. Milan GURA, Čadca
živnostník, poslanec MsZ,
e-mail: milangura@stonline.sk, www.milangura.sk
40 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská

Ing. Agnesa HADRABOVÁ 15 Ing. Agnesa HADRABOVÁ, Turzovka
riaditeľka obvodného Pozemkového úradu v Čadci
54 rokov, vydatá, 4 deti, národnosť slovenská
e-mail: agnesa.hadrabova.pca@3s.land.gov.sk

Ľubomír POTOČIAR 47 Ľubomír POTOČIAR, Čadca
SZČO,Vedúci OC ZKSM, práca v komisií pre mládež pri MZ v Čadci
30 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: lubopotociar@bluenet.sk

 Dpt. Jozef VAVRICA 54 Dpt. Jozef VAVRICA, Vysoká nad Kysucou
podnikateľ
52 rokov, ženatý, 4 deti, národnosť slovenská
e-mail: ava_sro@stonline.sk


Dolný Kubín

Bc. Michal JANOTA 10 Bc. Michal JANOTA, Medzibrodie
starosta obce, preds. KPMS
48 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: jami01@stonline.sk

 Mgr. Ján KAPALA 11 Mgr. Ján KAPALA, Dolný Kubín
ObvÚ DK, posl.VÚC ZA
57 rokov, ženatý, 6 synov, národnosť slovenská
e-mail: kapala.jan@dk.vs.sk


Kysucké Nové Mesto

Ján POKRIVKA 13 Ján POKRIVKA, starosta obce
Snežnica
58 rokov, ženatý, 5 deti, národnosť slovenská
e-mail: sneznica@slovanet.sk

Ľubomír ŠTEINIGER 21 Ľubomír ŠTEINIGER, Kysucké Nové Mesto
živnostník, asistent poslankyne NR SR
40 rokov, ženatý, 6 synov, národnosť slovenská
e-mail: lubomir@steiniger.sk www.lubomir.steiniger.sk
Na Kysuciach žijem, pre Kysuce chcem byť užitočný.


Liptovský Mikuláš

 Ing. Ladislav HOLOŠ 9 Ing. Ladislav HOLOŠ, Smrečany
Riaditeľ SAD Liptovský Mikuláš a Ružomberok
48 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: holos@centrum.sk

 Ing.Milan KRUŽLIAK 18 Ing. Milan KRUŽLIAK, Liptovský Mikuláš
vedúci osobobného úradu na KŠÚ v Žiline
56 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: kruzliak@ksuza.sk


Martin

 Ing. Peter Belica 3 Ing. Peter BELICA, Sučany
riaditeľ Detského domava a domova soliálnych služieb, Poslanec OZ
53 rokov, ženatý, národnosť slovenská
e-mail: peter.belica@post.sk

Ing.Ladislav BEVILAQUA 4 Ing. Ladislav BEVILAQUA, Martin
Zástupca primátora mesta Martin, poslanec VÚC
56 rokov, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: bevilaqua@martin.sk

 Tomáš JEDINÁK 18 Tomáš JEDINÁK, Martin
živnostník - poisťovacie služby
42 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: jedinak@naex.sk

Ing. Viliam MAJDA 33 Ing. Viliam MAJDA, Martin
ekonomický riaditeľ Dopravný podnik Bratislava
43 rokov, ženatý, 4 deti, národnosť slovenská
e-mail: er@dpb.sk
"Všetko pre dlhodobo udržateľný rozvoj"


Námestovo

 Jozef FAJČÁK 4 Jozef FAJČÁK, Oravská Lesná
technik, Drevodom s.r.o.
54 rokov, ženatý, deti, národnosť slovenská
e-mail: @.sk

 Ing. Pavol Oparty 16 Ing. Pavol Oparty, Oravská Lesná
Riaditeľ spoločnosti
49 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: hotel@tyrapol.sk

 Jozef STRAKA 22 Jozef STRAKA, Lomná
starosta obce
51 rokov, ženatý, deti, národnosť slovenská
e-mail: oculomna@euroweb.sk

 MUDr. Ján Škombár 23 MUDr. Ján Škombár, Vasiľov
zubný lekár
58 rokov, ženatý, 6 deti, národnosť slovenská
e-mail: @.sk


Ružomberok

 PeadDr. Stanislav  BELLA 2 PeadDr. Stanislav BELLA, Ružomberok
Riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, Poslanec MsZ, Prezident Združenia katolíckych škôl na Slovensku
49 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: bella@gsa.sk
                     "Za podporu školstva a reformu vzdelávania"

 Ján ONDREJKA 18 Ján ONDREJKA, Liptovské Sliače
Krajský tajomník KDH, poslanec VÚC
48 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: ockdhrk@stonline.sk
"Dajte Váš hlas verným pravde"

  Ing. Jozef RIZMAN 20 Ing. Jozef RIZNAM, Likavka
Obchodný manažér Dexia banka, poslanec VÚC
47 rokov, ženatý, 2 deti národnosť slovenská
e-mail: jrizman@dexia.sk, životopis
"Väčšia podpora pre rodiny a vzdelávanie" - pozri článok

 Ing. Michal SLAŠŤAN 22 Ing. Michal SLAŠŤAN, Plavisko
Riaditeľ Mestské lesy Ružomberok, Poslanec VÚC, poslanec MsU
48 rokov, ženatý, národnosť slovenská
e-mail: slastan@mestskelesy.sk


Tvrdošín

 Mgr. František ADAMČÁK 1 Mgr. František ADAMČÁK, Tvrdošín
Krajský školský úrad Žilina, poslanec VÚC ZA
e-mail: frantisek.adamcak@post.sk
56 rokov, ženatý, 4 deti, národnosť slovenská

 Ing. Vladimír ŠIŠKA 18 Ing. Vladimír ŠIŠKA, Zuberec
Obv.pozemk.úrad Námestovo, poslanec OZ
43 rokov, ženatý, deti, národnosť slovenská
e-mail: siskabea@stonline.sk


Žilina

Ing. Peter BELINSKÝ 5 Ing. Peter BELINSKÝ, Žilina
riaditeľ spoločnosti
37 rokov, ženatý, 3 deti, národnosť slovenská
e-mail: belinsky@aauto.sk

RNDr. Peter DOBEŠ 13 RNDr. Peter DOBEŠ, Rajecké Teplice
primátor mesta
48 rokov, ženatý, 4 deti, národnosť slovenská
e-mail: primator@rajecke-teplice.sk

Mária GAŠICOVÁ 17 Mária GAŠICOVÁ rodená Vojtylová, Túrie
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny, UPSVaR
53 rokov, vydatá, 2 synovia, národnosť slovenská
e-mail: gasicova.maria@upsvr.gov.sk
PROBLÉMY NIELEN POZNAŤ, ALE AJ RIEŠIŤ!

Ing. Juraj MARKO 37 Ing. Juraj MARKO, Žilina-Bánova
prednosta Krajského úradu v Žiline
46 rokov, ženatý, 4 deti, národnosť slovenská
e-mail: marko.juraj@zak.vs.sk

Doc.Ing. Pavol PAVLÁSEK PhD 50 Doc.Ing. Pavel PAVLÁSEK, PhD., Žilina -Trnové
vysokoškolský pedagóg, docent na Žilinskej univerzite,
53 rokov, ženatý, 2 deti, národnosť slovenská
e-mail: pavlasek@fel.utc.sk

Ing. Andrej SOČUVKA 62 Ing. Andrej SOČUVKA, Žilina
riaditeľ Sociálnej posťovne v Žiline
56 rokov, ženatý, 6 deti, národnosť slovenská
e-mail: Andrej.Socuvka@socpoist.sk